image banner
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Mỹ Lộc công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quí 1 năm 2024
Lượt xem: 38
Mỹ Lộc công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quí 1 năm 2024

Ngày 04 tháng 04 năm 2024, Ngay từ đầu năm 2024, UBND xã Mỹ Lộc phân công cán bộ,
công chức phối hợp với ủy nhiệm thu ở 05 ấp trên địa bàn xã, tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp, thu quỹ phòng chống thiên tai và vận động thu quỹ đền ơn đáp nghĩa. Trong quí 1, UBND xã
Mỹ Lộc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, số tiền gần 580 triệu đồng/ 720 triệu đồng đạt 80%,
quỹ phòng chống thiên tai, số tiền gần 19 triệu đồng/ 30 triệu đồng đạt 63%. quỹ đền ơn đáp nghĩa số
tiền gần 33 triệu đồng/ 60 triệu đồng đạt 54%. Tổng thu ngân sách trong quí, số tiền gần 1 tỳ 100 triệu
đồng/ 4 tỷ 916 triệu đồng đạt 22.43 % theo chỉ tiêu huyện giao trong năm 2024. Thực hiện phương
hướng, nhiệm vụ trong quí 2 về công tác thu ngân sách, UBND xã tiếp tục phối hợp với cán bộ thuế
của huyện kịp thời giải quyết nợ thuế ngoài quốc doanh, môn bài, tập trung khai thác tất cả các nguồn
thu phát sinh trên địa bàn xã như thuế phát sinh từ hộ kinh doanh, thuế xây dựng nhà ở trong nhân
dân, phí – lệ phí. Tổ chức tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí lệ phí, và
kịp thời giải thích những thắc mắc của người dân về công tác thu ngân sách ở địa phương. Phối hợp
các ngành trong công tác công khai, minh bạch các thủ tục hành chính về thuế, tạo lòng tin cho người
dân thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Trong quí 2, Xã Mỹ Lộc tiếp tục phấn đấu thu ngân sách, đạt
trên 50 % theo chỉ tiêu huyện giao, góp phần hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2024.

Hình ảnh