image banner
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Mỹ Lộc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024
Lượt xem: 23
Mỹ Lộc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Ngày 31 tháng 03 năm 2024, UBND xã Mỹ Lộc tổ chức phát động cuộc vận động << Toàn dân
rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại >> và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm
2024 có hơn 200 đoàn viên, học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức, ban ngành đoàn thể ấp và nhân
dân tham gia. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh
cuộc vận động << Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại >>, đẩy mạnh phong trào
thường xuyên luyện tập thể dục, thể theo, nâng cao thể chất người dân của xã nhà. Qua đó, nhằm
tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc vể nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội
vể vai trò ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe,
và chất lượng cuộc sống nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn
hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Quang Minh